Политика конфиденциальности

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє щодо всієї інформації, яку Адміністрація веб-ресурсу https://shershnova.com (далі — Адміністрація), може отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Адміністрації (далі — Сервіси) та під час виконання Адміністрацією будь-яких угод та договорів з Користувачем.

Згода Користувача з Політикою, виражена ним у межах відносин із однією з перелічених осіб, поширюється на усіх перелічених осіб.

Використання Сервісів Адміністрації означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та зазначеними у ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами, Користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

1. Персональні дані Користувачів, які обробляє Адміністрація веб-ресурсу https://shershnova.com

1.1. Персональні дані Користувача обробляється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

В рамках цієї Політики під «персональними даними Користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача.

При реєстрації на Сайті Користувач надає таку інформацію: ім’я, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, месенджер.

Обов’язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.1.2. Дані, що автоматично передаються Сервісам Адміністрації в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреси, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до Сервісів, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.

1.1.3. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання окремих Сервісів Адміністрацією.

1.2. Ця Політика застосовується лише до інформації, що обробляється під час використання ресурсу https://shershnova.com. Адміністрація не контролює та не несе відповідальності за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах Адміністрації, у тому числі у результатах пошуку.

1.3. Адміністрація не перевіряє достовірність персональної інформації, яку надає Користувач, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Проте Адміністрація виходить із того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію та підтримує цю інформацію у актуальному стані.і

2. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

2.1. Ресурс https://shershnova.com збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання Сервісів або виконання угод та договорів із Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.

2.2. Персональну інформацію Користувача Адміністрація обробляє з цією метою:

2.2.1. Ідентифікація сторони у рамках Сервісів, угод та договорів з Адміністрацією.

2.2.2. Надання Користувачеві персоналізованих Сервісів та виконання угод та договорів.

2.2.3. Проведення рекламних кампаній.

2.2.4. Зв’язок з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісів, виконання угод та договорів, а також обробка запитів та заявок від Користувача.

2.2.5. Поліпшення якості сервісів, зручності їх використання, розробка нових сервісів.

2.2.6. Таргетування рекламних матеріалів.

2.2.7. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

2.2.8. Просування Адміністрацією товарів та послуг.

2.2.9 Проведення електронних та sms опитувань.

2.2.10. Контроль результатів маркетингових акцій.

2.2.11. Проведення розіграшів призів серед відвідувачів сайту.

2.2.12. Контроль задоволеності Відвідувача Сайту/Користувача.

2.3. Користувач дає згоду на те, що https://shershnova.com має право і надсилатиме на адресу Користувача інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення про рекламні акції, що проводяться https://shershnova.com та іншу інформацію, на електронну пошту та мобільний телефон Користувача, за його згодою, вираженого за допомогою вчинення ним дій, що однозначно ідентифікують цього абонента та дозволяють достовірно встановити його волевиявлення на отримання повідомлення.

2.4. Адміністрація має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем. При цьому Адміністрація зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої під час телефонних переговорів, та/або передачі її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

3. Умови обробки персональної інформації Користувачів та її передачі третім особам

3.1. Адміністрація https://shershnova.com зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

3.2. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу до необмеженого кола осіб. При використанні окремих Сервісів Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.3. Адміністрація має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії; для цілей їх обробки, для забезпечення функціонування ресурсу https://shershnova.com, реалізації партнерських та інших програм, за умови забезпечення https://shershnova.com щодо переданих даних режиму, аналогічного режиму, що існує на Ресурсі.

3.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного Сервісу або для виконання певної угоди чи договору з Користувачем;

3.3.3. Передача передбачена українським, російським чи іншим застосовним законодавством у межах встановленої законодавством процедури;

3.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов’язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;

3.3.5. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Адміністрації або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує цю Політику або документи, що містять умови використання конкретних Сервісів.

3.3.6. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримано знеособлені статистичні дані, що передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Адміністрації.

3.4. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) вилучення , використання, передачу (зокрема передачу третім особам, крім транскордонну передачу, якщо потреба у ній виникла під час виконання зобов’язань), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

3.5. Під час обробки персональних даних Користувачів Адміністрація керується Законом України “Про захист персональних даних”.

3.6. Обробка персональних даних Користувача здійснюється в строк з моменту реєстрації Користувача до моменту видалення його облікового запису. Видалення облікового запису здійснюється за письмовою заявою Користувача і автоматично тягне за собою видалення облікового запису Користувача.

4. Зміна та видалення персональної інформації. Обов’язкове зберігання даних

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, надіславши повідомлення на info@shershnova.com.

4.2. Користувач також може видалити надану ним в рамках певного облікового запису персональну інформацію одним із таких способів: – проінформувати Адміністрацію про свою відмову за номером телефону +38 068 424-22-00, або шляхом надсилання відповідної заяви на електронну адресу Адміністрації: info@shershnova.com клікнувши за посиланням «Відписатися» унизу листа Обіг обробляється максимум протягом 48 годин (крім вихідних та святкових днів).

4.3. Права, передбачені пп. 4.1. та 4.2. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок Адміністрації зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на строк, встановлений законодавством, та передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

5. Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie та лічильників

5.1. Файли cookie, передані Адміністрацією обладнання Користувача та обладнання Користувача Адміністрації, можуть використовуватися Адміністрацією для надання Користувачеві персоналізованих Сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, у статистичних та дослідницьких цілях, а також для покращення Сервісів Адміністрації.

5.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, використовувані ним для відвідування сайтів в мережі інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

5.3. Адміністрація має право встановити, що надання певного Сервісу можливе лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

5.4. Структура файлу cookie, його зміст та технічні параметри визначаються Адміністрацією та можуть бути змінені без попереднього повідомлення Користувача.

5.5. Лічильники, розміщені Адміністрацією в Сервісах, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збирання та обробки статистичної інформації про використання Сервісів, а також для забезпечення працездатності Сервісів загалом або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Адміністрацією та можуть змінюватись без попереднього повідомлення Користувача.

Адміністрація веб-сайту https://shershnova.com